Ana Bogunović:

 

Ana Bogunović, rođena 19.01.1989. godine. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju univerziteta u Beogradu, smer logopedija. Na istom fakultetu završila je i master studije pod mentorstvom prof. Dr Mileta Vukovića, te stekla zvanje master defektolog - logoped.

 

Pripravnički staž završila je na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić", a praksu na Vojno medicinskoj akademiji, gde je radila na prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu govorno - jezičih poremećaja kod dece pomoću KSAFA-m aparata. U okviru staža obučena je za tretman mucanja kod odraslih i dece pomoću Švarcove tehnike pasivnog izdaha. Na stažu radila je i u dnevnom boravku, u grupi dece, gde se radilo na osnaživanju veština samoposluživanja, oblačenja, kao i vežbe reedukacije psihomotorike. Takođe, volontirala je u Udruženju "Roditelj" pod pokroviteljstvom Unicefa, gde su za decu koja nisu obuhvaćena vrtićkim programom organizovane edukativne i kreativne radionice, a roditelji obučavani za rad kod kuće. U sklopu istog udruženja, veliki broj radionica je i sama osmislila. Za sajt ovog udruženja pisala je brojne tekstove. U periodu od godinu dana, držala je individualne časove dečaku sa smetnjama u okviru vrtića "Istok" PU 11 april. Volontirala je u toku studija u "Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju" u objektu "Sremčica".

 

Stručni radovi i edukacije: