Ana Pejović:

 

Ana Pejović, rođena 16.04.1990. Diplomirala je na Osnovnim studijama, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija, Univerziteta u Beogradu. Završila je i master studije na istoimenom fakultetu čime je stekla zvanje master logoped.

 

Pripravnički staž je završila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović" radeći na dijagnostici i tretmanu govorno-jezičkih poremećaja neurogene etiologije, kao i razvojnih govorno-jezičkih poremećaja kod dece. Nakon pripravničkog staža, bila je radno angažovana kao logoped u privatnoj logopedskoj odrinaciji "Logomedica".

 

Stručni radovi i edukacije:

 

Autor i koautor radova: