Ivona Beracka:

 

Ivona Beracka, rođena 13.05.1992. u Pančevu. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, smer logopedija gde je završila i master studije logopedije i stekla zvanje master logoped.

 

Pripravnički staž završila je u Domu zdravlja „Dr. Milutin Ivković“ u Beogradu pod mentorstvom Gordane Perišić gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu govorno-jezičkih poremećaja kod dece.

 

U okviru organizacije „Dečje srce“ ostvaruje se kao volonter a kasnije i pedagoški asistent za decu sa smetnjama u razvoju gde stiče i prva radna iskustva. Nadalje se profesionalno ostvaruje kao stručni saradnik u predškolskoj ustanovi „Dečja radost“ Pančevo kroz rad sa decom sa različitim tipovima smetnji, pretežno autističnog spektra koja su uključena u inkluzivno obrazovanje.

 

Prisustvovala kursevima: