Dragana Lukić:

 

Dragana Lukić, rodjena 30.03.1981. godine. Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje master defektolog - logoped.

 

Pripravnički staž je završila u Domu zdravlja "Dr Milutin Ivković" u Beogradu i radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece sa govorno - jezičkim poremećajima. Volontirala u okviru "Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju" u organizacionoj jedinici "Dr Olga Hadžiantonović" u Beogradu i bila uključena u aktivnosti govorno - jezičkih tretmana, radno - okupacione terapije i socijalizacije dece. Radila u OŠ "Mito Igumanović" u Kosjeriću na prevenciji, dijagnostici i tretmanu govorno - jezičke patologije dece predškolskog i mladjeg školskog uzrasta. U okviru HO "Dečje srce" radila kao lični pratilac slabovidog deteta, a istovremeno i kao pedagoški asistent. Kao stručni saradnik radila u OŠ "Jefimija" u Obrenovcu sa učenicima mladjih razreda sa razvojnim i višestrukim smetnjama, govorno - jezičkim poteškoćama i problemima u učenju. Obavljala savetodavni rad sa učenicima i roditeljima i učestvovala u pružanju pomoći oko pisanja IOP - a.

 

Stručno usavršavanje: