Dragana Milić:

 

Dragana Milić, rođena je 25.06.1982. godine. Diplomirala je 2013. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer Logopedija. Stekla zvanje diplomirani defektolog- logoped, master defektolog logoped na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

 

Pripravnicki staž obavila je u Domu zdravlja Vracar radeći na detekciji, prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece sa govorno-jezičkim poremećajima, kao i u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović", radeći na dijagnostici i tretmanu govorno-jezičkih poremećaja neurogene patlogije, kao i razvojnih govorno-jezičkih poremećaja kod dece. Stručni ispit položila je u septembru 2014.godine.

 

Voli rad sa decom i teškoće u razvoju dece smatra izazovom kojem pristupa znanjem, upornošću i spremnošću da pomogne kako deci, tako i njihovim roditeljima. .