Dragana Stevančević:

 

Dragana Stevančević, rođena 12.03.1984. u Beogradu. Diplomirala je na Osnovnim studijama, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu 04.11.2011.godine, studijski program logopedija. U procesu je završavanja Master studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.

 

Pripravnički staž je završila u Domu zdravlja Barajevo " Dr Milorad Vlajković" 9 meseci I 3 meseca u Stacionaru u Lipovici u okviru Zavoda za psihofiziološke I govorne poremećaje "Prof. dr Cvetko Brajović", radeći na detekciji, prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece sa govorno-jezičkim poremećajima. Položila stručni ispit za diplomiranog defektologa-logopeda u Ministarstvu zdravlja (27.09.2012.). Reedukator psihomotorike-Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom, Institut za mentalno zdravlje-Beograd 2o14/2015. Prisustvo seminaru "Digitalna manipulacij" decembar 2014.

 

Rad u Logo-centru za razvoj i igru započela u martu 2015.