Ivana Dragičević:

 

Ivana Dragičević, rođena 25.07.1986. godine. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog surdoaudiolog; master diplomirani defektolog audiolog.

 

Pripravnički staž završila je na Kliničkom centru, na odeljenju audiologije, gde je radila na prevenciji i dijagnostici oštećenja sluha, te tretmanima ublažavanja posledica koje oštećenje sluha ostavlja kod dece pod mentorstvom surdoaudiloga i doktorke Branke Mikić kao i tretmanima govorno-jezičkih poremećaja kod dece urednog razvoja pod mentorstvom diplomiranog logopeda. U okviru staža jedan deo je provela i u "Domu za decu oštećenog sluha" gde je radila na socijalizaciji dece oštećenog sluha i individualnim tretmanima, i školi "Stefan Dečanski" gde je radila u procesu nastave i prilagodjavanju nastavnih oblika individualnim sposobnostima deteta. Volontirala je u udruženju "Naša deca" koje okuplja adolescente i odrasle sa intelektualnim smetnjama i poremećajima autističnog spektra, gde je radila na razvoju kreativnosti kroz likovne i vajarske radionice ,zajedno sa timom slikara i socijalizaciji kroz različite projekte i druženja, kao i organizovanje različitih izložbi, takmičenja... Radila je u školi "Kosta Abrašević" kao asistent devojčici iz spektra autističnih poremećaja i kao saradnik u nastavi i pomoći pri izradi domaćih zadataka. Takodje kroz celo školovanje bila je aktivni član "Crvenog krsta". Volontirala je u udruženju "UTLOSS" koje izmedju ostalog radi na prilagodjavanju predstava i bajki licima oštećenog sluha kroz "Inkluzivno amatersko pozorište za lica oštećenog sluha" kao i uslužni servis za pomoć licima oštećenog sluha, gde je stekla drugi nivo "komunikacije" znakovnog jezika. Na" Institutu za mentalno zdravlje"stekla je zvanje reedukator psihomotorike pod mentorstvom Viole Povse Ivkić.

 

Stručni radovi i edukacije: