Ivana Maksimović:

 

Ivana Maksimović, rođena 22.02.1989. Diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciiju i rehabilitaciju, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. U procesu je izrade master rada u cilju završetka master akademskih studija.

 

Pripravnički staž završila u specijalnoj školi za osnovno obrazovanje "Sava Jovanović- Sirogojno", a za vreme studija dve godine volontirala u navedenoj školi. Radno iskustvo stiče kroz rad u Ustanovi za decu i mlade "Sremčica" kao defektolog, glavni defektolog dečijeg paviljona, radila u okviru ustanove kao vaspitač u grupi sa odraslim osobama sa smetnjama u razvoju, zatim kao vaspitač u grupi sa adolescentima do 18 godina, a trenutno radi u grupi dece mlađeg uzrasta do 12 godina. Bila je angažovana na poslovima koordinatora stručnog rada (organizacija i realizacija stručnog rada, organizacija i realizacija edukativnih, kulturno- rekreativnih programa za korisnike ustanove).

 

Autor i/ili koautor radova: Pohađala akreditovane programe stručnog usavršavanja: Učestvovala na stručnim skupovima i tribinama: Poseduje licencu za rad stručnih poslova izdatu od strane Komore socijalne zaštite