Maja Stošić:

 

Maja Stošić rođena je 14.04.1993. godine u Arandjelovcu. Diplomirala je na Osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Na istom studijskom programu upisuje master akademske studije, koje završava 2018. godine odbranom rada na temu "Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju".

 

Svoju profesionalnu karijeru započinje kao aktivni član različitih humanitarnih organizacija, koje se bave pitanjima dece i odraslih osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju, izmedju ostalih i organizacije "Dečje srce" u okviru koje je bila angažovana u osnovnoj školi "Dragan Kovačević" kao asistent devojčici iz spektra autističnih poremećaja. Dalje radno iskustvo stiče u predškolskim ustanovama, gde učestvuje u ranoj intervenciji i stimulaciji dečijeg razvoja. Karijeru nastavlja u OŠ "Novi Beograd" gde je i trenutno zaposlena kao defektolog-nastavnik.

 

Kod oligofrenološkog rada, na prvo mesto stavlja opservaciju deteta i razumevanje njegovih primarnih potreba, negovanje individualnog pristupa i prilagođavanja strategija u radu kako bi dete kroz vlastite uspehe sticalo samopouzdanje koje je neophodno za napredak i osećaj zadovoljstva kod svakog deteta.