Miljana Marković:

 

Rodjena je 04.12.1987. godine u Pančevu. Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, na smeru za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Nakon toga, na istoimenom fakultetu I smeru upisuje master akademske studije koje je završila 2017. godine odbranom master rada na temu "Zadovoljstvo životom kod osoba sa intelektualnom ometenošću u odnosu na procenjenu potrebu za podrškom I depresivnu simptomatologiju. Završila je I kurs iz opšte I specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom I relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

 

Profesionalnu karijeru je nakon završetka osnovnih akademskih studija započela u Logo - centru za razvoj I igru u Beogradu. Dosadašnje iskustvo obuhvata rad sa decom predškolskog I osnovnoškolskog uzrasta, kod koje postoje poteškoće u oblasti intelektualnog, govorno-jezičkog, socijalnog, emocionalnog I motoričkog razvoja. Veliku pažnju pridaje I savetodavnom radu sa roditeljima dece sa teškoćama u razvoju, jer smatra da je edukacija roditelja podjednako važna kao I rad sa detetom. S obzirom na to da u nekom trenutku dete postaje odrasla osoba, njeno polje interesovanja obuhvata I odrasle osobe sa teškoćama u mentalnom razvoju. Kao rezultat toga, a u okviru svog master rada, bavila se istraživanjem različitih aspekata života odraslih osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, koji su korisnici dnevnih boravaka I ustavnova za trajno zbrinjavanje.

 

Voli da radi sa decom I njihovim roditeljima, kojima je krajnje posvećena. Teškoće u razvoju shvata kao izazov sa kojim se suočava znanjem, upornošću I spremnošću da na najbolji mogući način pomogne I deci I roditeljima.