Mojca Posavec:

 

Mojca Posavec rođena je 08.01.1983. godine u Beogradu . Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu , smer surdoaudiologija.

 

Pripravnički staž je završila u Centru za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha ,, Dečija kuća’’ gde je radila na prevenciji ,dijagnostici i tretmanu dece oštećenog sluha , kao i na tretmanima govorno – jezičkih poremećaja kod dece urednog razvoja . Takođe je radila i na različitim projektima u okviru NVO organizacija . U o.š. ,, Branko Pešić ’’u Zemunu radila je kao vaspitač u okviru projekta ,, Mala škola ’’ koji se bavio predškolskim obrazovanjem Roma . Njeni zadaci bili su usmereni na osmišljavanju i realizaciji nastavnog programa kao i pružanju pomoći u savlađivanju školskih znanja i veština . U okviru fondacije S.O.S. dečija sela Srbija , radila je kao saradnik - edukator na projektu ,, Super autobus ’’ koji je bio namenjem pružanju psihološke pomoći mladima. Volontirala je i u humanitarnoj organizaciji ,,Dečije srce ’’koja pomaže deci i mladima ometenim u razvoju . U okviru ove organizacije učestvovala je u kampu na Zlatiboru koji je bio usmeren na osposobljavanju dece sa različitim smetnjama u razvoju , kao i u različitim kreativnim i edukativnim radionicama . Takođe je završila i edukaciju iz geštalt psihoterapije i stekla zvanje psihoterapeuta. Tokom četvorogodišnje edukacije iz ove oblasti stekla je iskustva u radu u individualnoj i grupnoj terapiji , rad sa klijentima i supervizijskom radu . Iskustva u ovoj oblasti stekla je i kroz rad na pružanju prve psihološke pomoći ugroženim u poplavama organizovanim od strane Fakulteta za medije i komunikaciju , gde je sa grupom psihologa i psihoterapeuta obavljala savetodavni rad i pružala psihološku podršku ljudima pogođenim ovom kriznom situacijom .