Novosti i obaveštenja


June 16, 2014


Dušanov razvojni put

  Dušan!

Pročitaj »


Usluge psihološkog savetnika

Psihološki savetnik organizuje radionice sa decom i roditeljima na temu ponašanja koje se manifestuje u vidu: Agresije i besa, iza kojih se često kriju neka druga osećanja koja dete ne ume da ispolji. Povučenosti deteta , koja vodi u usamljenost a kasnije i u nesposobnost deteta da učestvuje u slododnoj i sigurnoj interpersonalnoj komunikaciji. Stresnih situacija … Continue reading Usluge psihološkog savetnika

Pročitaj »

April 5, 2014


Nekoliko fotografija sa jednog od tretmana

Pročitaj »