Novosti i obaveštenja


24/04/2016


Рани знаци поремећаја аутистичког спектра

Постоје чврсти докази који су добијени из ретроспективних и проспективних истраживања да се знаци поремећаја аутистичког спектра могу уочити током прве две године живота (Zwaigenbaum et al., 2013). Ретроспективна истраживања се заснивају на присећању родитеља деце са поремећајем аутистичког спектра о раним атипичним обрасцима понашања. У проспективним студијама, испитаници код којих је утврђен ризик се … Наставите са читањем Рани знаци поремећаја аутистичког спектра

Pročitaj »