Olivera Čukić:

 

Olivera Čukić, rođena 13.03.1981. godine. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija. Stekla zvanje master defektolog logoped na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Na "Institutu za mentalno zdravlje" stekla je zvanje reedukator psihomotorike pod mentorstvom Viole Povše Ivkić.

 

Pripravnicki staž je završila u Domu zdravlja Zemun radeći na detekciji, prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece sa govornojezičkim poremećajima. Radila u udruženju "RO-DE" koje okuplja adolescente i odrasle sa intelektualnim smetnjama u razvoju i poremećajima autističnog spektra, gde je radila na razvoju kreativnosti kroz likovne i kuvarske radionice, kao i radionice izrade nakita i ukrašavanje predmeta od stakla zajedno sa stručnim timom i socijalizaciji kroz različite projekte i druženja, kao i realizovanje različitih izložbi, takmićenja i višednevnih putovanja. Radno iskustvo sticala u vrtiću "Mali Princ" radeći kao logoped na prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece sa govornojezičkim poremećajima.

 

Stručni radovi i edukacije: