RAZVOJNA DISLEKSIJA - POTEŠKOĆE ČITANJA

Postavljeno: 2018-03-04 21:48:51


 

Knjige, internet, časopisi, leksikoni, udžbenici su osnova za sticanje gotovo celokupnog znanja. U školama kroz proces čitanja različitih gradiva mi usvajamo akademske veštine kako bi dosegli krajnji nivo diplome.

Iako usvajanje čitanja deluje lako i većina đaka nauči da čita već tokom prvog ili drugog razreda osnovne škole, samo učenje čitanja prolazi kroz određene faze i kod jednog broja dece (3-6%) ostrane u manjoj ili većoj meri neuspešno.

U toku svog dugogodišnjeg rada najčešće su mi se za pomoć obraćali roditelji dece, koja pohađaju peti, šesti, sedmi razred osnovne škole sa evidentnim problemima čitanja i vrlo lošim ocenama u školi. Na moje pitanje zašto se nisu ranije obratili za pomoć, dobijala sam odgovor da  im je dete lenjo i da neće da čita/uči.

  ŠTA JE RAZVOJNA DISLEKSIJA?  

Razvojna disleksija je teškoća usvajanja čitanja, ili preciznije, to je poremećaj povezan sa načinom na koji se ova sposobnost razvija kod dece koja imaju prosečnu ili iznad prosečnu inteligenciju.

 

KOJI SU ZNACI KOJI UKAZUJU DA VAŠE DETE IMA RAZVOJNU DISLEKSIJU?

  1. Vrlo sporo čita (toliko sporo da na kraju ne zna da ponovi rečenicu koju je pročitao)
  2. Meša redove (preskače, ponovo čita isti red)
  3. Zamenjuje slogove drugim slogovima
  4. Zamenjuje reči drugim rečima
  5. Kao posledica prethodno opisanih teškoća, ne može da zapamti tekst, jer je potrošio celokupnu svoju energiju na samo čitanje

Zbog toga deca, koja imaju disleksiju, ne vole da čitaju i počinju da odbijaju sve što je u vezi sa čitanjem, pa tako i sa učenjem.

  UZROCI DISLEKSIJE

Da bi proces čitanja bio uspešan, potrebno je da leva i desna hemisfera funkcionišu izbalansirano, pri čemu leva hemisfera preuzima analizu slogova, dok desna hemisfera analizu celokupne reči. Kod dece sa razvojnom disleksijom ili leva hemisfera sporije analizira slogove, ili desna hemisfera funkcioniše suviše brzo i/ili neadekvatno, te tako proces čitanja biva preterano usporen i/ili sa mnogo grešaka.

  PROCENA KOJA JE POTREBNA KAKO BI SE UTVRDILA RAZVOJNA DISLEKSIJA

Kada dete pokazuje teškoće čitanja (i učenja), sprovodi se neuropsihološka procena sledećih sposobnosti:

 

INTERVENCIJA

 Sprovodi se takozvana Specifična stimulacija hemisfera, koja ima za cilj da dovede u balans funkcionisanje različitih centara u mozgu koji učestvuju u procesu čitanja.

Zavisno od tipa i vrste grešaka, sprovodi se stimulacija onih centara koji su nedovoljno brzi i/ili smanjenje učešća centara koji su suviše brzi.

 

UPOZORENJE

Jasmina Vuksanović

Diplomirani logoped, magistar defektoloških nauka,

dr psihologije


  Nazad na novosti


Komentari


Ostavite komentar:


@
Postavi »

Popunite formu iznad ispravnim podacima i kliknite na "Postavi"