Slavica Romić:

 

 

 

Slavica Romić, rođena 02.11.1986. Diplomirala je na osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. U procesu je izrade master rada u cilju završetka master akademskih studija.

 

Pripravnički staž završila je u Domu zdravlja Zemun, u Savetovalištu za mlade radeći na prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece kod koje postoje teškoće u oblasti intelektualnog , govorno-jezičkog, motoričkog, emocionalnog razvoja i edukaciji i savetovanju roditelja. Položila stručni ispit za diplomiranog defektologa u Ministarstvu zdravlja. Volontirala je u Humanitarnoj organizaciji „Dečje srce“ koja pomaže deci i mladima ometenim u razvoju. U okviru ove organizacije učestvovala je u kampu u Sutomoru u programu „Škola života“ koja za cilj ima da osobama sa smetnjama u razvoju približi programske sadržaje koji će im pomoći da učestvuju u aktivnostima pripreme za samostalan život. Bila je angažovana u OŠ „Radivoj Popović“ kao asistent dečaku iz spektra autističkih poremećaja radeći na unapređivanju socijalnih veština i u OŠ „Jovan Popović“ kao pedagoški asistent dečaku sa intelektualnim teškoćama.

 

Učestvovala na seminarima koje organizuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

 

Poseduje licencu za rad stručnih poslova izdatu od strane Komore socijalne zaštite