Tanja Mirilov:

 

Tanja Mirilov, rođena 13.03.1986. Završila Fakultet za specujalnu edukaciju I rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu I stekla zvanje master defekotolog.

 

Pripravnički staž završila na Institutu za majku I dete" Dr Vukan Čupić", na Novom Beogradu, odsek za audiologiju, pod mentorstvom dr Jovane Ječmenice. Radila na prevenciji I dijagnostici oštećenja sluha, kao I na ukazivanju pomoći I davanju smernica roditeljima čija deca imaju oštećenje sluha.

 

Pripravnički staž završila i u Osnovnoj Školi "Radivoje Popovic", za decu ostećenog sluha u Zemunu, gde sam bila uključena u rad sa decom prvog razreda koja su imala razne smetnje iz spektra autizma, cerebralne paralize, mentalne retardacije i Fg sindrom. Tamo sam bila angažovana kao učiteljica tog razreda, pod mentorstvom odeljenskog starešine istog razreda. Obavljala savetodavni rad sa učenicima i roditeljima i bila uključena u pisanje IOP-a.

 

Volontirala sam u udruženju UTLOSS (udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije), gde smo pružali pomoć ljudima oštećenog sluha, npr zakazivanje lekarskih pregleda, odlazak na iste sa licima oštećenog sluha, kao i niz drugih svakodnevnih obaveza koje su tim licima nedostpna zbog manjka tumača na teritoriji Srbije. Takođe smo u udruženju pružali uslugu učenja i usavršavanja znakovnog jezika, licima koja su bila zainteresovana za to.

 

Volontirala sam u Pastirsko pravoslavnom centru u Beogradu, sa Prof. Svetomirom Bojaninom i stekla neverovatna iskustva učeći i gledajući njegov rad sa decom sa smetnjama u razvoju.

 

Volontirala sam u Poliklinici Egzakta Medika u Zemunu, rad na amlifikaciji i pružanju stručne pomoći za korišćenje slušnih pomagala.

 

Završila sam i edukaciju na Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, Reedukacija psihomotorike.

 

Stručno usavršavanje: