Dr Tijana Antin Pavlović

Dr Tijana Antin Pavlovic je specijalista decije i adolescentne psihijatrije. Osnovne i specijalisticke studije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon sedmogodišnjeg rada u psihijatrijskoj ordinaciji „Dr Selakovic“ osniva sopstvenu privatnu praksu – ordinaciju iz oblasti decije i adolescentne psihijatrije „Dr Antin Pavlovic“ koja je specijalizovana za prevenciju, dijagnostiku i terapiju razlicitih problema mentalnog zdravlja dece i mladih.

 

Integrativni i holisticki pristup dr Tijane Antin Pavlovic obuhvata probleme iz poremecaja autisticnog spektra, decu sa problenima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govorno – jezickog i psihomotornog razvoja, ali I anksiozne poremecaje, depresiju i psihoze kod dece i adolescenata.

 

Autor je i koautor radova na temu znacaja biomedicinskih intervencija i suplementacije kod razvojnih poremecaja, povezanosti osovine mozak- creva, o uticaju medicinskih komorbidnih stanja na ponašanje i funkcionisanje osoba sa premecajem iz autisticnog spektra, koji su prezentovani na konferencijama u zemlji i inostranstvu i objavljeni u knjizi sažetaka.

 

Trenutno strucno interesovanje doktorke Antin Pavlovic je usmereno na epigentske mehanizme u nastanku i tretmanu problema mentalnog zdravlja.

 

Pohadala je brojne domace i medunarodne simpozijume i konferencije iz oblasti decije i adolescentne psihijatrije:

 

Publikacije: